Reklama
 
Blog | Patrik Joura

Krátká, lehká, sociologická úvaha o pornografii

Známý, již zesnulý sociolog Peter L. Berger tvrdí, že sociologem je ten, který se dívá na svět určitým, snad neobvyklým úhlem pohledu. Pokud bych se pokusil tento pohled co nejstručněji popsat, použil bych příklad několika profesí a lidské činnosti, třeba pornografie. Tedy psycholog by se snažil, například u pornoherců a pornohereček, podle mého, spatřovat různé nedořešené scénáře z dětství. Sexuolog by se zaměřoval například na sexuální úchylky diváků. Herec by se s trochou štěstí zaměřil na předvedený výkon ve smyslu uměleckém a mohl bych pokračovat. Sociolog je výjimečný v tom, že by ho nezajímalo nic z výše uvedeného, ale spíše to, jaké vztahy vznikají na pracovišti mezi samotnými aktéry. Zajímalo by ho to, kolik lidí jejich filmy sleduje a kolik jim je let a s těmito informacemi by dále pracoval.

Zamyslel jsem se z tohoto pohledu nad tématem dámského oblékání a ve svých závěrech skončil až u mužské erekce a pornografie. Zaslechl jsem totiž nedávno jeden postoj, který jsem přijal za svůj. Ten postoj vyjadřuje přesvědčení, že je úžasné, že ženy v naší kultuře chodí oblečené. A úvaha pokračuje. Je to skvělé proto, že se tím muži v naší společnosti, na rozdíl od některých kmenových kultur, mohou těšit na okamžik, ve kterém uvidí svoji ženu, přítelkyni, ale třeba i manželku bez oblečení. Pochopitelně to může platit i naopak a samozřejmě i pro případ homosexuálních párů. Oblečení tak z hlediska sociologického pohledu hraje ve společnosti další zajímavou roli, kromě rolí, které jsou již všeobecně známé jako je například role sociálního postavení.

Jako sociologicky myslící bytost jsem ve své úvaze zašel ještě dál. Spojil jsem si s výše uvedenou hypotézou nejrůznější studie a články, které vycházejí na téma úbytku sexu mezi skupinami lidí, které často sledují pornografické filmy. Sexuologicky je tento fenomén vysvětlen jednoduše. Člověku při velké míře sledování takových filmů již nestačí běžná nahota nebo erotika. Ve společnosti pak dochází k jevu, kdy spolu lidé mají méně sexu a to ze sociologického hlediska vede k mnoha efektům. Namátkou by lidé mohli být zdravější, pokud by se více milovali, zdravotní účinky byly mnohokrát prokázány, ale stálo by za to udělat i studii na téma úměrnosti mezi přemírou sledování pornografie a trvalosti vztahů jako takových, což by vedlo k dalším následným jevům ve společnosti, jako je vliv na zdravý psychický vývoj dětí a podobně.

Pokud by byla moje krátká úvaha/hypotéza pravdivá a úměrnost by se zde skutečně našla, ukázalo by se, že je zdravější jak pro jedince, tak i pro společnost určitá míra pornografie a když se tato míra přesáhne, stává se postupně škodlivou. (Zdůrazním zde, že sociolog nesoudí jevy jako takové, jen je zkoumá a hodnotí jejich reálné dopady). Také by se tak mohla ukázat určitá vhodná míra „oblečenosti“, která by mohla podporovat mezilidskou sexualitu a třeba tak vytvářet určitou protiváhu civilizačním chorobám jako je například vysoká míra stresu, která sexualitu naopak tlumí.

Bylo by velmi zajímavé zjistit, jak fakt, že lidé v naší společnosti chodí oblékaní, souvisí se sexualitou, a jak s určitými mírami konzumace pornografie souvisí například celkový index rozvodovosti nebo stálosti vztahů. Oboje by pak zpětně směrem k samotnému člověku mohlo obohatit způsoby nazírání například vztahových nebo sexuálních terapeutů a tím pomoci mnoha jejich klientům. Možná by nám takováto zjištění také napověděla kolik pornografie je zdravé konzumovat a jaká míra je již škodlivá. To by zase mohlo pomoci těm, kteří pornografii holdují a třeba si neuvědomují, že v určité míře jim může škodit. Také bychom mohli dostat nové odpovědi na otázky, jak s námi jako se společností souvisí oblékání. Toho by mohly využít například oděvní značky k propagaci, nebo by se mohly upravit oděvy tak, aby byly v souladu s následnými zjištěními a podpořit tak třeba partnerskou sexualitu v rámci kampaní.

Tento článek je s velkou přátelskou láskou věnován mému drahému, mnohaletému příteli Jiřímu, který je vědcem z povolání na Brněnské VUT, a který se mnou občas a přátelsky a s nadsázkou diskutuje o definici humanitních věd a jejich hodnotě.:)

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama